بند های قرارداد و قوانین و مقررات

ماده ۱ مدت انجام قرارداد

تبصره ۱: در طول این مدت گزارش پیشرفت پروژه، جهت تایید به طرف قرارداد ارائه خواهد شد که طرف قرارداد باید در بازه زمانی مشخص شده اقدام به تائید یا ارائه نظرات تکمیلی نماید . بدیهی است در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف قرارداد در مدت بیشتر از سه روز کاری،برداشت نترنگ، تائید موارد گزارش شده خواهد بود.

ماده ۲  تعهدات کارگذار

۱ – نترنگ موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تایید کارفرما انجام دهد.

۲ – هرگونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات نترنگ در ماده یک قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است.

۳ – نترنگ متعهد می گردد ناظر فنی پروژه را آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت آشناسازد.

۴ – نترنگ تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در پیوست ماده یک قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است.

۵ – مسئولیت هرگونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد، همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت گردد به عهده طرف قرارداد بوده و نترنگ تعهدی نسبت به رفع آن ندارد . هزینه رفع اینگونه اشکالات طبق تعرفه های روز نترنگ و با توافق طرفین در آن زمان احتساب و توسط طرف قرارداد به نترنگ پرداخت می شود.

۶ – نترنگ موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تائید ناظر فنی طرف قراردادبرساند.

ماده ۳ تعهدات کارفرما

۱ – کارفرما موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر، لوگو، مطالب صفحه اصلی و….) را در هر زمانی که نترتگ درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار نترنگ قرار دهد(هرگونه دیرکرد در ارسال مطالب جزء روزهای کاری قرارداد شامل نمی شود).

۲ – طرف قرارداد متعهد می گردد نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ پشتیبانی در موعد مقرر اقدام لازم را بعمل آورد و در صورت عدم پرداخت پس از گذشت ۳ روز کاری از تاریخ تحویل سایت، نترنگ اختیار مسدود نمودن سایت را دارد.

۳ – طرف قرارداد متعهد است در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه کتباً به نترنگ معرفی نماید.

۴ – حفظ رمزها و شناسه های ورود به بخش مدیریت سایت، بر عهده کارفرما است.

۵ – جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات بر عهده طرف قرارداد می باشد، بجز قراردادهایی که پروژه تحقیق و تولید محتوای آنها به عهده نترنگ باشد.

۶ – پس از تائید قالب وب سایت توسط طرف قرارداد، هرگونه تغییر کلی و ساختاری در ظاهر وب سایت که منجر به طراحی مجدد گرافیکی سایت شود، طبق تعرفه های روز توسط نترنگ تعیین شده و طرف قرارداد می بایست هزینه های مزید بر قرارداد را قبل از اعمال تغییرات پرداخت نماید.

۷- طرف قرارداد متعهد میگردد قرارداد را کلاً و یا جزاً به شخص ثالث واگذار ننماید.

ماده ۴ حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، طرفین قرارداد تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره موانع را مرتفع نموده و رضایت طرفین حاصل گردد، در غیر اینصورت اختلاف قرارداد از طریق داوری و یا مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیه حقوق علمی، مادی و معنوی طرح متعلق به طرف قرارداد می باشد و نترنگ پس از کسب اجازه از طرف قرارداد می تواند از نتایج مذکوراستفاده نماید.

ماده ۵  حقوق، مالکیت مادی و معنوی

کلیه حقوق علمی، مادی و معنوی طرح متعلق به کارفرما می باشد و نترنگ پس از کسب اجازه از طرف قرارداد می تواند از نتایج مذکوراستفاده نماید.

نترنگ به دلیل حفظ هسته نرم افزاری تحت هیچ شرایط فضای هاستینگ سایت را در اختیار کارفرما قرار نمیدهد.

ماده ۶ اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوستهای مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود.

ماده ۷  فسخ قرارداد

فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین قرارداد به جز موارد ذکر شده در ماده ۹ قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و عدم تعهد پرداخت از سوی طرف قرارداد، فقط با توافق طرفین امکان پذیر است.

تبصره ۱ :بعد از طراحی اولیه قالب وب سایت به هیچ عنوان مبلغ اولیه پرداخت شده بازگردانده نمی شود.

ماده ۸ بازگشت وجه

چنانچه در هر یک از مراحل انجام سفارش یکی از خدمات ارائه شده توسط نترنگ ، مورد غیر قانونی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است در سایت کارفرما وجود داشته باشد و توسط نترنگ یافت شود، سفارش توسط نترنگ مسدود و خدمت مربوطه متوقف و اطلاعات مربوط به علت انسداد به کارفرما ارسال خواهد شد.

کارفرما در این مرحله می بایست مدارک خود را جهت رفع ابهام به نترنگ ارائه کند.  اگر صحت مدارک ارسالی  توسط نترنگ پذیرفته شد، خدمت مربوطه فعال و اجرا میشود .

چنانچه مدارک ارسالی به هر دلیلی توسط نترنگ رد شد. استرداد وجه فقط در شرایط زیر امکان پذیر است.

(یک فیلم ویدیویی از سایت کارفرما و جزییات مربوط به تخلف در زمان انسداد سرویس توسط نترنگ ضبط خواهد شد تا در صورت نیاز به مراجع مربوطه تحویل داده شود.)

در خدمات سئو یا بهینه سازی با تبلیغات و یا سرویس هایی که سایت مشتری از پیش طراحی شده و محتوا گذاری شده باشد، چنانچه موردی خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران در سایت کارفرما وجود داشته باشد ، سفارش خدمت درخواستی مسدود، و تخلف توسط گروه نترنگ حتما در سایت پلیس فتا گذارش خواهد شد.

چنانچه پرداختی در قبال سفارش مسدود شده انجام شده باشد ،در صورت مسدودی سرویس ، استرداد وجه پرداختی ، پس از محاسبه و کسر کارمزد نترنگ از آن خدمت و با تایید و درخواست از طریق مراجع قانونی امکان پذیر می باشد.

در غیر اینصورت مبلغی به کارفرمای خاطی پرداخت نخواهد شد تا مشکل قانونی آن رفع شود.

 

ماده ۹ – گارانتی و پشتیبانی

سایت طرف قرارداد، از لحاظ رفع کلیه اشکالات فنی قابل حل ناشی از خطای برنامه نویسی بصورت رایگان از سوی نترنگ گارانتی میگردد.

نترنگ موظف است برای وب سایت های پکیج نقره ای ۵ صفحه بارگذاری استاندارد انجام دهد.

نترنگ موظف است برای وب سایت های فروشگاهی ۱۵ محصول بارگذاری انجام دهد.

تبصره ۱: ضمانت اجرای نترنگ این است که وب سایت از کیفیت بالایی برخوردار بوده و عاری از نقص، و وب سایت با استفاده از همه مرورگرهای استاندارد قابل مشاهده باشد و در مدت زمان گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

تبصره ۲ : هزینه جهت چند زبانه کردن وب سایت به ازای هر زبان ۳۰% و زبان های بیشتر ۲۰% به مبلغ کل قرارداد اضافه میگردد.

ماده ١٠ شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.