نمایی از تابلو

تابلوی نقاشی مدرن

نمایی از تابلو در اتاق فرضی

تابلوی نقاشی مدرن

کد تابلو: M-12
سایز تابلو: ۶۰*۳۰ سانتی متر
وضعیت قاب: بر روی بوم قابی کشیده می شود.
قیمت تابلو: ۱۵۰,۰۰۰ تومان (نقاشی+هزینه حمل)
کشیده شده با: آکریلیک
خرید تابلو: سفارش

با خرید همزمان این تابلو با تابلو های M-11 و M-13، به ازای هر تابلوی اضافه مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف دریافت نمایید.