نمایی از تابلو در قاب فرضی

نقاشی مدرن

نمایی از تابلو در اتاق فرضی

تابلوی مدرن

کد تابلو: M-08
سایز تابلو: ۶۵*۵۰ سانتی متر
وضعیت قاب: دارای قاب می باشد
قیمت تابلو: ۲۰۰,۰۰۰ تومان (نقاشی+قاب+هزینه حمل)
کشیده شده با: آکریلیک
خرید تابلو: سفارش

گالری نت رنگ

  از حضور شما در گالری نت رنگ بسیار متشکریم.